09/2007
St. Laurenskerk
03/2007
Waalse kerk
09/2006
Oude- of Pelgrimvaderskerk
06/2006
Watertoren
02/2006
Gereformeerde kerk Avenue Concordia
02/2006
Hervormde Opstandingskerk
02/2006
Nieuwe Oosterkerk
01/2004
Remonstrantse kerk
Back to Top